کانون هنر زندگی آرام

شناسه ملی: 14012122280

کانون هنر زندگی آرام

شناسه ملی: 14012122280

حمایت از فعالیتهای کانون
شماره کارت
6037707000464523
شماره حساب بانک کشاورزی
‎1049677445
به نام
فرهنگی تبلیغی هنر زندگی آرام جیرفت

هیئت موسس
سرکار خانم مرسلپور
سرکار خانم رشیدی
آقای مقبلی
حجت الاسلام حمزه ای
حجت الاسلام مرسلپور
آقای دادگستر
کادر اجرایی
سرکار خانم رشیدی
سرکار خانم مرسلپور
حجت الاسلام افشارمنش
حجت الاسلام حمزه ای
حجت الاسلام شیبانی
حجت الاسلام سالاربارده
حجت الاسلام مرسلپور
جناب آقای سعیدی
حمایت از فعالیتهای کانون
شماره کارت
6037707000464523
شماره حساب بانک کشاورزی 
‎1049677445
به نام
 فرهنگی تبلیغی هنر زندگی آرام جیرفت

به گزارش روابط عمومی کانون هنر زندگی آرام، جناب آقای علی سعیدی به عنوان مسئول امور اداری و پشتیبانی این مجموعه فرهنگی تبلیغی منصوب شد.

در این حکم انتصاب آمده است:
نظر به تعهد، تجارب و عملکرد مثبت شما بدینوسیله از تاریخ این حکم جنابعالی به عنوان مسئول امور اداری و پشتیبانی کانون هنر زندگی آرام منصوب میشوید.
از جنابعالی انتظار میرود با توسل به اهل بیت (ع) و بهره گیری از ظرفیتهای مادی و معنوی، تمام تلاش خود را در جهت تحقق هر چه بیشتر و برجسته تر اهداف و آرمانهای والای کانون طبق اساسنامه بکار بگیرید
/انتهای گزارش/
۰۲/۰۳/۳۰